Factuur


nieuwe klanten
Zodra wij uw opdracht afgerond hebben ontvangt u van ons per e-mail uw account gegevens. Dezelfde dag ontvangt u een factuur met het verschuldigde bedrag in uw account.
Indien u ons heeft gemachtigd voor een automatische incasso ontvangt u tevens een factuur in uw account met de datum met het verschuldigde bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.
bestaande klanten
U ontvangt van ons een factuur met het verschuldigde bedrag in uw account.
Indien u ons heeft gemachtigd voor een automatische incasso ontvangt u tevens een factuur met de datum met het verschuldigde bedrag en wanneer het van uw rekening wordt afgeschreven in uw account.

Betalingscondities

naar boven

Wij verzoeken u vriendelijk het factuurbedrag inclusief BTW binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen o.v.v. het factuurnummer.
Let op !
Bij niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag blokkeren wij het desbetreffende account van uw domeinnaam.
Na betaling van het verschuldigde bedrag + € 35,00 (excl. BTW) adminstratie- en opstartkosten activeren wij uw account weer.

Opzeggen overeenkomst
Opzegging van een Overeenkomst door De Klant dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden.
U dient u opzegging bij voorkeur per aangetekend schrijven op te sturen.

Wijziging gegevens
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u heel gemakkelijk zelf doorvoeren via de klantenlogin. De wijzigen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden ingevoerd.

Contact gegevens Bankgegevens

naar boven

.: Postbus 2536 .: Rabobank
.: 3170 BA

  • 088 - 120 40 30   |   helpdesk@hostingswijzer.nl