Spam

 

Wat is spam?

Wat is spam in het algemeen en wat houdt het spamverbod in?Onder spam wordt verstaan “ongevraagde elektronische berichten van commerciële, ideële of charitatieve aard”. Dit wil zeggen ongevraagde elektronische reclameboodschappen via e-mail of via uw mobiele telefoon (SMS of MMS). Ook via de fax of via de vaste telefoon (automatische oproepsystemen) kunt u spam ontvangen.


Spamverbod


Met ingang van 19 mei 2004 geldt in Nederland het zogenaamde opt-in regime voor ongevraagde elektronische berichten, oftewel een spamverbod. Het opt-in regime houdt in dat anderen u geen elektronische reclame-boodschappen meer mogen sturen, behalve als u daar zelf vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het spamverbod geldt uitsluitend voor berichten die worden ontvangen door particulieren (natuurlijke personen).

  • 088 - 120 40 30   |   helpdesk@hostingswijzer.nl